Laboratuarlar

Laboratuarlar

Aşağıda yer alan tesislerin hepsi öğretim üyeleri ile lisans ve lisansüstü öğrencilerden oluşan araştırma ekiplerinin çalışmaları için tahsis edilmiştir.

BİLİŞ VE DAVRANIŞ LABORATUVARI (ZİHİN LABORATUVARI)

Bu laboratuvar görüşme, birebir interaktif çalışma ve grup veri toplama gibi davranışsal çalışmalar yapmak için kullanılmaktadır. Veri bakımı ve analizleri gibi diğer faaliyetler de son teknoloji teknik ekipmanlar ve istatistiksel yazılımlarla yürütülmektedir.

COGNITION AND BEHAVIOR LAB (MIND LAB)
 

SOSYAL PSİKOLOJİ LABORATUARI

soclab

BİLİŞSEL NÖROBİLİM LABORATUVARI

COG-NEURO-LAB

GÖZ HAREKETLERİ TAKİP LABORATUVARI

Bu laboratuvarda yürütülen araştırmalar algı, imgeleme, dikkat, bellek ve dil gibi bilişsel süreçleri araştırmak için göz hareketlerini incelemektedir. Laboratuvarda TOBII TX300 takip cihazı bulunmaktadır. Çalışmalar hem yetişkin hem de çocuk katılımcıları kapsar.

EYE-TRACKING LAB


GRUP TEST LABORATUVARI

Bu laboratuvar, davranışsal çalışmalarda, çoğunlukla grup verilerinin toplanmasında kullanılmaktadır. Veri bakımı ve analizleri gibi diğer faaliyetler de son teknoloji teknik ekipmanlar ve istatistiksel yazılımlarla yürütülmektedir.

GROUP TESTING LAB

ROBOT LABORATUVARI

Bu laboratuvar, çocuk dostu bir Robot Eğitmeni'nden ikinci dil öğrenme üzerine yapılan araştırmalar için kullanılmaktadır.

ROBOT LAB

SOSYAL VE GELİŞİMSEL PSİKOLOJİ LABORATUVARI

Laboratuvar gözlemsel sosyal ve gelişimsel araştırmalar için kullanılmaktadır. Video kayıt ekipmanı vardır.

SOCIAL AND DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY LAB

EEG NÖROBİLİM LABORATUVARI

Bu laboratuvar, nörobilim araştırmalarında, katılımcılar çeşitli görevleri yerine getirirken beyinlerindeki elektriksel aktiviteyi kodlayarak davranışın biyolojik temelini incelemek için kullanılır. Beyin ürünleri actiCHamp 64 kanal EEG Ekipmanı vardır.

EEG NEUROSCIENCE LAB

ÇOK AMAÇLI PSİKOLOJİ ALANI

Bu alan, grup testleri, öğrencilerin grup projeleri, gözlemsel çalışmalar, interaktif çalışmalar, sosyal etkinlikler ve toplantılar için ayrılmıştır.

MULTIPURPOSE PSYCHOLOGY SPACE

DENEYSEL TEST ODACIKLARI

Bireysel katılımcı testleri için kullanılan bilgisayarlı küçük odalar.

EXPERIMENTAL TESTING CUBICLES