Doktora

Doktora

Deneysel Psikoloji Doktora Programı:

Sabancı Üniversitesi Deneysel Psikoloji Doktora programı, öğrencileri bilişsel psikoloji ve bilişsel sinirbilim alanlarında deneysel araştırma yapmak üzere yetiştirmek üzere tasarlanmıştır.

Her doktora öğrencisi bir veya daha fazla öğretim üyesi ile araştırma yapacaktır. Öğrenciler, araştırma soruları ve uygun deney tasarımları geliştirme, deneyler hazırlama (örneğin, Matlab veya Python'da programlayarak), veri toplama ve analiz etme ve yayın süreçlerini yönetme konularında uygulamalı deneyim kazanacaklardır. Bunun sonucunda, öğrenciler bir öğrenciden çok araştırmacı olarak hareket edeceklerdir.

Araştırma uygulamalarındaki katılım, araştırma yöntemleri, programlama, sinyal işleme, algı, dikkat, işleyen bellek, olaysal bellek, bilişsel kontrol, dil, imgeleme, duygular, sürücü davranışı, ve insan-robot etkileşimi konularındaki teorik ve uygulamalı dersler ile desteklenecektir. Derslere ek olarak, laboratuvar toplantıları, dergi kulüpleri, ‘Brown Bag’ toplantıları ve kolokyumlar öğrencilerin en son gelişmelerden haberdar olmasını sağlayacaktır.

Mezunlarımızın, eğitimlerinin sonunda bilişsel psikoloji ve sinirbilim alanlarında başarılı, bağımsız araştırmacılar olarak yetişmelerini sağlayacak bilgi ve becerilerle donanmış olmaları beklenmektedir. Bu beceriler, mezunların akademide veya uygulamalı araştırma ortamlarında iş bulmalarına olanak sağlayacaktır.

 

Program yükümlülükleri SU'ya ilk giriş yılınıza göre değişiklik gösterebilmektedir.

Deneysel Psikoloji Doktora Programı Yükümlülüklerini giriş yılınıza göre görüntülemek için tıklayınız.

 

Sosyal Psikoloji Doktora Programı:

Sabancı Üniversitesi Sosyal Psikoloji Doktora programı, bireylerin ve grupların davranışlarını ileri araştırma yöntemleri kullanarak anlamayı amaçlayan araştırma yönelimli bir eğitim sunmaktadır. Programda öğrencilerin doğrudan erişimine açık, birey, çift ve grup düzeyinde gözlem, deney ve araştırma yürütmek için kurulmuş, ileri teknik donanıma sahip çok sayıda laboratuvar bulanmaktadır. Bu laboratuvarlarda öğrenciler ilk yıldan itibaren aktif olarak araştırmalara katılarak araştırma becerisi ile birlikte zengin araştırma yöntemi ve ileri istatistik bilgisi kazanacaktır. Ayrıca, fakülte ve üniversite içerisindeki diğer programlarla işbirliğinde yürütülen disiplinler arası çalışmalara katılma ve üniversitedeki diğer laboratuvarlardan yararlanma olanağı da bulunmaktadır.

Doktora öğrencileri tez aşamasına gelmeden önce yürütülen çalışmalardan bilimsel makaleler yayınlayarak, seminer ve konferanslara katılarak hem deneyim kazanacaklar hem de uluslararası bilim dünyası ile kaynaşma fırsatına sahip olacaklardır. Programda yürütülen araştırmalar ağırlıkla kişiler ve gruplar arası ilişkilere odaklanmakta ve sosyal gelişimden gruplararası ilişkilere  kadar sosyal psikolojinin zengin yelpazesini temsil etmektedir. Bu kapsamda, erken dönem ebeveyn-çocuk ilişkileri; dil gelişimi; yetişkinlik döneminde yakın ilişkilerin kurulması, yürütülmesi ve sonlanması; aile dinamikleri; bağlanma; bellek ve sosyal ilişkiler arasındaki etkileşim; öz-düzenleme; kültür; gruplararası temas; ön yargı ve ayrımcılık; ve psikolojik esenlik gibi konularda araştırma projeleri yürütülmektedir. Öğrenciler ilk yıldan başlayarak bu araştırmalarda aktif olarak yer alacaklardır . Özetle, araştırma ve uygulama temelli lisansüstü eğitim yaklaşımımızın temel hedefi mezunlarımızı üretken akademisyenler ve araştırmacılar olarak uluslararası düzeyde yetkinleştirmek ve ilgili alanlarda uygulama yapmaya hazırlamaktır.

 

Program yükümlülükleri SU'ya ilk giriş yılınıza göre değişiklik gösterebilmektedir.

Sosyal Psikoloji Doktora Programı Yükümlülüklerini giriş yılınıza göre görüntülemek için tıklayınız.

Doktora programlarına başvurular hakkındaki sorularınız için Dr. Öğr. Üyesi Junko Kanero (junko.kanero@sabanciuniv.edu) ile iletişime geçebilirsiniz.

Doktora programları hakkında genel bilgi için Prof. Dr. Nebi Sümer (nebi.sumer@sabanciuniv.edu) ile iletişime geçebilirsiniz.

Psikoloji programları tanıtım videosu için tıklayınız.