Araştırma Görevlileri

Araştırma Görevlileri

Araştırma Görevlileri

Ecem Erkol: ecem.erkol@sabanciuniv.edu

Tuba Pelin Öztürk: tubapelin.ozturk@sabanciuniv.edu