VA 455 Fiziksel Etkileşim
Ders, çeşitli işlemsel algılama metotlarının uygulanması ve sanatsal ve tasarımsal proje üretimi üzerine odaklanır. Uygulama bilgisi yanı sıra konu ile ilgili teorik zemin oluşturacak güncel kaynaklara da değinilecektir. Basit anlamda elektronik devre yapısı ve bilgisayar ile mikroişlemciler arasında iletişim kurmayı sağlayan programlama bilgisi anlatılacaktır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : -
Corequisite : -