VA 439 Bilgi Görselleştirme
Dersin amacı, öğrencilere Görsel İletişim Tasarımı’nın geniş yelpazesi içinde bilgi görselleştirmenin özgün yerini anlamalarında yardımcı olmaktır. Derste bilgi görselleştirmedeki temel kavramlar tanıtılıyor ve tasarım prensipleri yardımıyla yaratıcı çözümlemeler araştırılıyor. Öğrenciler veri toplama, şema, çizelge, infografik ve yönlendirmeler vs içeren projeler üzerinde çalışırken konuyla ilgili örnekler, araştırmalar, okumalar ve gösterimler de paylaşılıyor.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level VA 201 Minimum Grade of D
Corequisite : -