VA 404 Tasarım Atölyesi IV
Bu ders içerisinde, multimedya tasarım elemanları (ses, interaktivite, animasyon) ile bunların grafiksel sunumuna yönelik çalışılmalar yapılacaktır.
SU Credits : 4
ECTS Credit : 7
Prerequisite : -
Corequisite : -