VA 402 Sanat Atölyesi IV
Bu dönemde, öğrenciden tamamen kendi yaratısını ortaya koyması beklenmektedir. Dönem boyunca bireysel ve toplu olarak atölye içerisinde işler tartışılacak, profesyonel çalışma, üretim ve sunuş yöntemleri araştırılacak ve sorgulanacaktır.
SU Credits : 4
ECTS Credit : 7
Prerequisite : Undergraduate level VA 401 Minimum Grade of D
Corequisite : -