VA 401 Sanat Atölyesi III
Üçüncü yıldaki yoğun eklektik programdan sonra, bu aşamada öğrencilerin kendi ifade biçimlerini oluşturmaya başlamalarını sağlaması amaçlanmaktadır. Kendi kimliklerini kazanma aşamasında hocaların rehberliğiyle, işler sorgulanacak ve tartışılacaktır.
SU Credits : 4
ECTS Credit : 7
Prerequisite : Undergraduate level VA 201 Minimum Grade of D AND Undergraduate level VA 203 Minimum Grade of D
Corequisite : -