VA 331 İletişim İllüstrasyonu
İletişim tasarımını destekleyen illüstrasyonun ve yazının bir arada kullanma metodlarını içine alan, bu ilişkileri sorgulayan projeler üretmeye yönelik bir stüdyo dersidir. Dersin amacı, öğrencilerin tasarım aşamasından bitmiş ürün aşamasına kadar, değişik uygulamalar ve illüstrasyon teknikleri üzerine yoğunlaşmalarını sağlamaktır. Bu çalışmalar sayısal imkanların yanı sıra, geleneksel yöntemlerle de yürütülecektir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level VA 201 Minimum Grade of D AND Undergraduate level VA 203 Minimum Grade of D
Corequisite : -