VA 329 Fotoğraf ve Anlatım
Görsel ifade, iletişim ve mültimedya tasarımının temel taşlarından birini oluşturur.. Fotografçılık ise, bu etkileşim sürecinin en önemli bileşenlerinden biridir. Bu ders fotoğraf aracılığı ile öğrencilerin kendi tasarım fikirlerini ifade etmenin yollarını keşfetmelerine ve tecrübe etmelerine yardımcı olur. Dersin amacı, hikayesi olan ya da bir insan hali belirten fotoğraflar üretmektir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level VA 328 Minimum Grade of D
Corequisite : -