VA 324 İleri Çizim Etütleri
Derste, öğrencinin kendi ürettikleri malzemelerle veya boya ve araçlarla, birbirinden farklı birçok çizim tekniğini kullanması hedef alınmıştır. Bu çalışmanın amacı öğrencilerin kendi ürettiği malzemelerle stilini oluşturması ve profesyonel tekniğini geliştirmesini sağlamaktır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level VA 323 Minimum Grade of D
Corequisite : -