VA 323 Modelden Çizim
İleri seviyedeki çizim dersinde hareket halindeki veya hareketsiz canlı modellerin gözlemlenmesi yöntemiyle oran, orantı, anatomik özellikler dikkate alınarak desen tekniğinin ilerletilmesi amaçlanmaktadır. Hareketsiz nesneler ve fotoğrafik malzeme-renkli saydam ve video görüntülerinin yansıtıldığı modellerin çizimi üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Değişik çizim malzemeleri ve bilgisayar gibi tekniklerin de öğrencinin kendi ifade biçimini bulması amacıyla kullanılması hedeflenmektedir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level VA 203 Minimum Grade of D
Corequisite : -