VA 312 Görsel İletişim Tarihi
Dersin amacı öğrencileri kronolojik doğrultuda slaytlarla desteklenmiş görsel iletişim tasarımı ve iletişim tarihinde bilgilendirmektir. Mağara duvarlarına yapılan resimlerle başlayan ve günümüz sayısal yayın ortamlarına kadar uzanan tasarım tarihinde yapıtlar ve yaratıcıları, dönemsel sosyal ve ekonomik değişimler çerçevesinde incelenecektir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : -
Corequisite : -