VA 302 Sanat Atölyesi II
Sanat eserinin gerçek hacmi ve mekanı üzerine giriş. Bu ders, sanat eserinin yaratılmasındaki kavramsal yaklaşımları ve sanat üzerine düşünmeyi geniş bir perspektifte ele almayı amaçlamaktadır. Öğrenciler öğretim üyeleriyle birlikte enstalasyon, kinetik, elektronik ortam ve birçok çağdaş ve karışık teknikte ifade biçimleri üzerinde çalışacaklardır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 7
Prerequisite : Undergraduate level VA 301 Minimum Grade of D
Corequisite : -