VA 228 Fotoğrafçılığa Giriş
Bu ders öğrenciye fotoğrafçılığın çeşitli yönlerini sunmayı ve fotoğrafın imgesel boyutu hakkında okuma, açıklama ve yorumlama kabiliyetini geliştirmeyi hedefler. Ders fotoğrafçılığın tarihinden 20. Yüzyıl ve çağdaş fotoğrafçılığa uzana konuları kapsamaktadır. Haftalık fotoğraf projeleri portre, fotoğraf gazeteciliği, manzara, öyküleme ve kuramsal fotoğrafçılık konularını içermektedir. Bunun yanında, pozlama süresi, diyafram aralığı, çerçeveleme ve kompozisyon teknikleri, doğal ve beyaz ışık dengelerinden oluşan etkiler ana odak noktaları olacaktır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : -
Corequisite : -