VA 204 Çizim Dili II
Bu ders VA203'ün devamıdır. Atölyede büyük boyutlu yüzeyler üzerinde ileri düzeyde çizim ve ifade biçimleriyle yapıtırılacak çalışmalar ve bireysel denemelerin amacı farklı algılama biçimlerinin, ışık ve gölge etkileşimlerinin renk ve boya kullanımının ve bireysel çizim tekniğinin bir hocanın danışmanlığında geliştirilmesidir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 7
Prerequisite : Undergraduate level VA 203 Minimum Grade of D
Corequisite : -