VA 202 Görsel Dil II
VA 201'in devamı olan bu derste üç boyutlu tasarım kuralları ele alınacaktır. Bu dersin amacı üç boyutlu nesne üretiminin temel yöntemlerini ve mekansal tasarım konularını analiz etmektir. Dönemin bir bölümünde ise iki boyutlu tasarımdan üç boyuta geçiş aşamasıyla ilgili olarak temel tipografi bilgiler verilecek ve bu bağlamda çalışmalar yaptırılacaktır.
SU Credits : 4
ECTS Credit : 7
Prerequisite : Undergraduate level VA 201 Minimum Grade of D
Corequisite : -