SPS 452 Siyaset ve Toplumda Ordu
Bu ders asker, toplum ve siyaset arasındaki etkileşimi, Latin Amerika,Afrika, Orta Doğu, ve Asya'dan örneklerle incelemektedir. Batı modelini örnek alarak askeri kurumun organizasyonu ve profesyonelliğini tanıtmaktadır. Askerlerin politik ve sosyal rollerinin değişik siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişim düzeylerinde nasıl farklılıklar gösterdiğini irdelemektedir. Askerler toplumdaki çatışmaları taraf olarak çözmeye mi çalışıyorlar, yoksa amaçları sadece kendi kurumsal çıkarlarını mı korumak sorusuna cevap aramaktadır. Ders ayrıca askeri darbelerin siyaset, toplum ve demokrasilerde doğurdukları sonuçlara da bakmaktadır. Bu bağlamda demokrasilerde sivillerin askerleri nasıl kontrol etmeleri gerektiğine de değinmektedir?
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D AND Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -