SPS 442 Devlet Oluşumu
Bu derste devletlilik yapıları, çeşitleri ve bunların belirleyicileri incelenecektir. Tarihsel, sosyolojik ve antropolojik yaklaşımları kullanarak Avrupa ve Asya'daki uygulama, dil ve fikirlere bakacağız. Bu ders ayrıca küreselleşme sürecinin neden olduğu devlet egemenliğindeki güncel dönüşümlere odaklanacaktır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D OR Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -