SPS 315 Sosyal Ağların Analizi
Bu ders sosyal ağların analizinde temel kuramsal ve metodolojik yaklaşımlar ve bunların uygulamalarını sunmayı amaçlamaktadır. Değişik sosyal bilim alanlarındaki uygulamalar sistematik olarak sunulur ve tartışılır. Temel kuramsal ve metodolojik değerlendirmelerin yanı sıra öğrenciler ampirik sosyal ağ analizi yapmaya yönlendirilir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D AND Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -