SPS 312 Nicel Araştırma Teknikleri
Bu ders, sosyal bilimler alanında öne çıkan niceliksel araştırma yöntem ve tekniklerini öğrencilerin kendi araştırmalarında kullanabilecekleri düzeyde tanıtmayı amaçlamaktadır. Niceliksel araştırma yönetmlerinin temel ilke ve varsayımlarının incelenmesinin yanısıra, ders farklı tekniklerin etkin bir şekilde kullanılmasını çeşitli somut araştırma konuları etrafında ele almaktadır. Dersin kapsamında yer alan konulardan bazıları tanımlamaya ve çıkarsamaya yönelik istatistiksel kavramlar ve teknikler, varyans analizi, faktör tasarımı, içerik analizi ve etkileşim ve ilişki analizleridir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D OR Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -