SPS 201 Sosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırma ve Istatistiki Düşüncenin Temelleri
Bu ders lisans öğrencilerini bilimsel araştırma ve istatistiki düşünce hakkında temel bilgilerle donatmayı amaçlamaktadır. Öncelikle belirsizlik içeren çıkarımların değerlendirilmesi ve ikincil olarak da istatistiki kavram ve tekniklerin irdelenmesi amaçlanmaktadır. Tümevarım mantığının işleyişinin felsefi temelleri tartışılacak ve bunların bilimsel çalışmadaki uygulamaları üzerinde durulacaktır. Ayrıca öğrencilere olasılık, şans neden-sonuç ilişkileri ve istatistiki hipotezler gibi temel istatistiki düşünce üzerine tartışmalar sunulacaktır. Ders ayrıca bu tekniklerin pratik uygulamasını da içermektedir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D OR Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite :