SOC 444 Yeni Toplumsal Hareketler
Bu dersin ana amacı öğrencilere yeni toplumsal hareketlerin oluşumu ve etkileri konusunda geliştirilen çeşitli kuramsal yaklaşımları tanıtmaktır. Yeni toplumsal hareketlerin kimlik siyaseti ve küreselleşme süreçleri ile olan karşılıklı ilişkisi özel olarak vurgulanacaktır. Çeşitli kuramsal yaklaşımları incelerken toplu eylem, kaynak hareketlendirilmesi, Fordism-sonrası, evrensellik, çok kültürlülük, özgünlük, melezlik ve küreselleşme gibi kavramlar üzerine yoğunlaşılacaktır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D OR Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -