SOC 425 İktidar, Ekonomi ve Toplum Pratiği
Bu ders ekonomik faaliyetlerin toplumsal anlamına, işlevine ve yerine karşılaştırmalı bir bakış açısıyla bir giriş niteliği taşımaktadır. İncelenecek konular arasında küreselleşme, kapitalizm ve neoliberalizm; iş ve emek düzenleri; yönetimsellik, tüketim kültürü; mekan ve değer; sanayisizleşme ve sınıf; ve kültürel ekonomi bulunmaktadır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SOC 201 Minimum Grade of D
Corequisite : -