SOC 402 Medya ve Siyaset
Bu seminerde medya/siyaset ilişkileri, üç ana eksende ele alinarak incelenecektir. (1) global/yerel haber ajansları ve medya kuruluslari arasindaki ilişkiler; yeni iletişim teknolojilerinin beraberinde getirdiği yapısal/kurumsal dönüşümler (2) medya içeriği, özellikle haber üretimi ve içeriğini belirleyen çeşitli faktörler; anlatı/görüntü/izleyici ilişkileri; son yıllarda habercilikte öne çıkan şiddet, sansasyon, magazinleşme üstüne tartışmalar/ incelemeler (3) ulusal siyasette medyanin etkileri ve rolleri ustune kuramsal yaklaşımlar ve tartışmalar.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D OR Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -