SOC 318 Nitel Araştırma Yöntemleri
Bu ders nitel sosyolojik araştırmanın temel prensiplerini öğrencilere aktarmayı amaçlar. Yorumlamacı sorular ve mülakat, katılımcı gözlem, tematik odak grupları, karşılaştırmalı yaklaşımlar ve geniş katılımlı anketlerin nitel analizi gibi sosyolojik yöntemleri güçlü bir kuramsal temel üzerine inşa etme becerisi kazandırır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D OR Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -