SOC 308 Din Sosyolojisi
Bu ders dine toplumsal bir kurum olarak yaklaşan çalışmaları incelemektedir. Troeltsch, Durkheim, Weber, ve Geertz?in temel metinleri ele alınacak, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, ve Hindistan?dan örnek olaylar incelenerek şu soruların cevapları araştırılacaktır: Neden farklı toplumlarda değişik derecelerde sekülerleşme gözlenmektedir? Din-devlet ilişkileri ve seküler ideolojiler ülkeden ülkeye nasıl farklılıklar göstermektedir? Sekülarizm din benzeri bir oluşum olarak nitelendirilebilir mi? Sivil din nedir? Dinin toplumsal hareketlerde, refah devletinde ve sivil toplumda rolü nedir?
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D AND Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -