SOC 301 Siyaset Sosyolojisi
Bu ders iktidar, siyaset ve devletin sosyolojik açıdan incelenmesine bir giriş niteliği taşımaktadır. İşlenecek konular arasında sosyoloji kuramlarında iktidar ve modern devlet, siyasal rejimlerin toplumsal kökenleri, devrim ve toplumsal hareketlerde toplu eylem, sınıf koalisyonları ve refah devleti, toplumsal bölünmeleri bulunmaktadır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D AND Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -