SOC 300 Bilim Sosyolojisi
Bu ders bilimin toplumsal bir alan ve pratik olarak incelenmesine bir giriş niteliği taşımaktadır. Derste kurumsal çözümleme, toplumsal inşacılık, laboratuvar çalışmaları, aktör-ağ kuramı, toplumsal dünyalar yaklaşımı, sınır çalışması ve alan kuramı gibi bilim sosyolojisindeki temel yaklaşımlar incelenmektedir. Tartışılacak konular arasında modern bilimin yükselişi, bilimsel bilgi ve pratiklerin evrimi, teknoloji ve toplumsal dönüşüm, bilimde toplumsal cinsiyet, bilimin medyada temsil biçimleri, bilim politikaları, ve bilimsel araştırmanın ticarileşmesi bulunmaktadır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : -
Corequisite : -