SOC 203 Hukuk ve Toplum Calismalari
Bu dersin ana hedefi hukuk ve toplum ilişkileri üzerine eleştirel ve çok boyutlu bir şekilde düşünebilme becerisi sağlamaktır. Antropoloji, Sosyoloji, Tarih, Siyaset Bilimi, Ekonomi, Felsefe ve Edebiyat gibi bir cok disiplinin sınırları dahilinde hukuk ve toplum arasindaki iliskileri irdeleyen calismalar okunacak, Hukuk ve Toplum Çalışmalarının son otuz yılda ilgilendiği bir takim ana temalar tarttışılacaktır. İncelenecek temalardan bazıları farklı hukuk gelenekleri ve kanun yapma şekilleri, hukuk ve sosyo-ekonomik yapılar arasındaki ilişkiler, hukuk ile politik alan arasındaki ilişkiler, yazılı hukuk ile pratik hukuk arasindaki iliskiler olarak sıralanabilir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D OR Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -