PSY 469 Bebek Ruh Sağlığının Temelleri
Bu ders bebek ruh sağlığı alanındaki disiplinler arası araştırma ve uygulamalara bir giriş sağlamaktadır. Dersin amacı, hayatın erken dönemlerinde deneyimlenen stresli yaşantıların biyopsikososyal gelişim üzerindeki rolüne ilişkin bilgi kazandırmak ve küçük çocukların dayanıklı olmalarına katkıda bulunan yaklaşımları aile, toplum ve kültür bağlamında ele almaktır. Derste işlenecek konular arasında olumsuz çocukluk deneyimleri, ebeveyn ruh sağlığı ve alandaki uygulama örneklerine yönelik önleyici müdahale ve sağaltım programları yer almaktadır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : -
Corequisite : -