PSY 443 Benlik
Bu dersin amacı benlik yazınındaki son kuramları ve araştırmaları sunmaktır. Ders benlik ve bağlanma arasındaki ilişkileri ve konuların kültürel yönleri de kapsayacaktır. Benlik gelişimi, özsaygı ,öz düzenleme ve bağlanmanın doğası ve oluşumu konuları ağırlıklı olarak ele alınacaktır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level PSY 201 Minimum Grade of D
Corequisite : -