PSY 421 Bilişsel Gelişim
Bu ders bilişsel gelişim ile ilgili araştırmaları ve kuramsal konuları gözden geçirecektir. İşlenecek araştırma alanları arasında; zihin teorisi, birleşik dikkat, dil, hafıza, rakamsal kavrayış, sosyal kavrayış ve tipik olmayan gelişimsel durumların sağladığı bilgiler vardır. İlgili yerlerde sosyal ve duygusal gelişim ile gösterdiği paralellikler de incelenecektir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level PSY 201 Minimum Grade of D OR Undergraduate level PSY 301 Minimum Grade of D AND Undergraduate level PSY 320 Minimum Grade of D
Corequisite : -