PSY 411 Biliş, Algı ve Psikopatoloji
Bu seminer dersinde öğrenciler son yıllarda yükselen alanlardan olan deneysel psikopatoloji ve duyusal biliş konularını okur ve tartışırlar. Öğrenciler, görsel tehdit arayışı, dikkat ve hafıza daraltma, depresyon ve kaygıda bilişsel yanlılık, bilişsel yanlılığın biçimlendirilmesi ve Travma Sonrası Stres Bozukluğun anlaşılması ve tedavisine yönelik bilişsel yaklaşımlar konusunda okumalar yaparlar. Öğrenciler karmaşık çalışmaları sunma, kanıtları ve kavramları tartışma, bağımsız olarak yorumlama ve eleştirme konusunda deneyim ve güven kazanırlar.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : ( Undergraduate level PSY 310 Minimum Grade of D )OR ( Undergraduate level PSY 370 Minimum Grade of D )OR ( Undergraduate level PSY 311 Minimum Grade of D )
Corequisite : -