PSY 410 Sosyal&Bilişsel Psikolojide Eleştirel Yaklaşımlar
Her iki alanın da daha iyi anlaşılabilmesi için sosyal psikoloji ve bilişsel psikoloji çerçevesinde alan özel içerikli konular ele alınır. Dersin odağı dersin açıldığı her dönemde değişiklik gösterebilir. Üzerinde durulacak konular arasında ahlak psikolojisi, duygular, hafıza süreçleri, mekansal ve uzaysal algı gibi çeşitli konular sayılabilir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level PSY 301 Minimum Grade of D
Corequisite : -