PSY 399 Serbest Çalışma II
Bu ders öğrencilerin şu anda katalogda önerilen derslerde tümüyle kapsanmayan bir bilimsel ilgi alanını keşfetmelerini sağlar. Öğrencilerden, bir öğretim üyesi gözetmenliğinde, bir okuma listesi hazırlandıktan sonra, araştırma becerilerini geliştirmeleri ve bir araştırma projesinde uygulamalı deneyim kazanmaları beklenir. Öğrenciler, kayıt öncesi bir danışman öğretim üyesinin onayını almak zorundadırlar.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : OR Undergraduate level PSY 202 Minimum Grade of D ) ( Undergraduate level PSY 201 Minimum Grade of D OR Undergraduate level PSY 301 Minimum Grade of D )AND Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D AND ( Undergraduate level PSY 303 Minimum Grade of D
Corequisite : -