PSY 365 Aile ve Çift Terapisi
Bu ders, aileve çift terapilerinin temelinde yer alan kavramları öğrencilere tanıtmaktır. Ders içerisinde işlenecek konular arasında, genel sistem teoirisinin temel varsayımları, aile ve çiftlerin işlevselliğine katkıda bulunan yaşam-döngüsü bakış açıları ve temel aile ve çift terapisi yaklaşımları yer almaktadır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level PSY 201 Minimum Grade of D OR Undergraduate level PSY 301 Minimum Grade of D
Corequisite : -