PSY 361 Kişilik
Bu ders öğrencileri başlıca kişilik yaklaşımları ile tanıştırmayı amaçlamaktadır. Psikanalitik, bilişsel, sosyal öğrenme, ve karakter gibi yaklaşımların varsayımları hakkında bilgi sahibi olmayı ve bunları değerlendirme ve eleştirme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level PSY 201 Minimum Grade of D OR Undergraduate level PSY 301 Minimum Grade of D )AND Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -