PSY 345 Yetişkinlikte Stres ve Esenlik
Bu ders stresin psikolojik ve fiziksel esenlik ile ilişkisini incelemektedir. Derste üzerinde durulacak konular stres ve esenliğin tanımlanması ve ölçülmesi, günlük hayatta stres tepkilerini etkileyen faktörler, stresin düzenlenmesinin altında yatan psikolojik, sosyal ve biyolojik mekanizmalar, günlük hayatta karşılaşılan olaylar ve stresin psikolojik ve fiziksel esenliğe etkisini belirleyen süreçler ve stres ve esenlikte yaşa bağlı değişimlerdir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : ( Undergraduate level PSY 201 Minimum Grade of D OR Undergraduate level PSY 301 Minimum Grade of D )AND Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -