PSY 325 Bebeklikte Gelişim
Bu dersin amacı, yaşamın ilk iki yılındaki önemli gelişimsel adımları incelemektedir. Bunların arasında algı, dil, mizaç, kişilik gelişimi; bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim sayılabilir. Ders, alandaki güncel tartışmaları ve araştırmaları kapsamaktadır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D AND ( Undergraduate level PSY 320 Minimum Grade of D OR Undergraduate level PSY 201 Minimum Grade of D OR Undergraduate level PSY 301 Minimum Grade of D )
Corequisite : -