PSY 322 Yaşam Boyu Psikolojik Etkiler
Bu dersin amacı öğrencilerin davranışları yaşam boyu uzun yıllar içerisinde etkileyen süreçleri anlamasını sağlamaktır. Derste psikoloji kuramlarının popüler fakat çok test edilmemiş, çocukluk dönemindeki yaşantıların yetişkinlik yıllarına etkisi, erken yetişkinlikten yaşlılığa davranışların değişimi gibi uzun yıllar içinde ortaya çıkan etkilere ilişkin varsayımları incelenir. Öğrencilere bu varsayımları test etmeye olanak veren mevcut uzun süreli çalışmalar tanıtılır, davranış üzerinde uzun süreli etkilerden bahseden popüler hipotezlerden örnekler verilir, bu hipotezlerin gerçekten desteklenip desteklenmediği tartışılır ve destekleniyorlarsa hangi mekanizmaların bu etkileri doğurduğu incelenir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level PSY 201 Minimum Grade of D AND Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -