PSY 316 Dikkat
Bu derste dikkat teorileri ve mekanizmaları incelenmektedir. Ders, klasik davranışsal ve modern nörobilişsel dikkat modelleri, dikkatin klinik bozukluklarına kısa bir genel bakışı ve dikkat ile diğer bilişsel fonksiyonlar arasındaki ilişkileri kapsamaktadır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level PSY 201 Minimum Grade of D AND Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -