PSY 315 Bellek
Bu ders, insan belleği ile ilgili bilimsel çalışmalara genel bir bakış sağlamaktadır. İşlenecek konular, bellek sistemleri, kuramları, süreçleri, bellek bozulmasları ve gelişimsel yaklaşımları gibi geniş bir yelpazeyi içerir. Aynı zamanda, bilimsel bulguların günlük hayata uygulamaları da incelenecektir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level PSY 201 Minimum Grade of D OR ( Undergraduate level PSY 301 Minimum Grade of D )AND Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D AND Undergraduate level PSY 310 Minimum Grade of D
Corequisite : -