PSY 310 Bilişsel Süreçler
Bilişsel psikolojinin temel kavramlarına giriş niteliğindeki bu derste algı, dikkat, hafıza ve lisan ile düşünce gibi alanları ele alınır. Bu alanlara ilişkin deneysel davranış bulguları biyoloji ve nöropsikoloji dallarında son zamanlarda öne çıkan yaklaşımlar ve bulgular ile desteklenir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -