PSY 306 Ölçme ve Değerlendirme
Bu ders, psikolojideki kavramları ölçmeyi ve ölçüm sonuçlarını yorumlamayı, ölçekler oluşturmayı, bunların standardizasyon çalışmalarını, geçerlik ve güvenirliğini belirleme yöntemlerini kapsar. Bunun yanında faktör analizi gibi veri analizi yöntemlerini ve alanda kullanılmakta olan standart zeka testleri gibi bir çok testin uygulanmasını ve skorlanmasını öğretmeyi amaçlar.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : OR Undergraduate level PSY 202 Minimum Grade of D ) ( Undergraduate level PSY 201 Minimum Grade of D OR Undergraduate level PSY 301 Minimum Grade of D )AND Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D AND ( Undergraduate level PSY 303 Minimum Grade of D
Corequisite : PSY 306L