PSY 304 Psikolojide Araştırma Metodları ve İstatistik II
Bu ders öğrencilerin araştırma desenleme ve veri analizi konusundaki yetkinliğini geliştirmeyi amaçlar. Derste ileri düzeyde analiz teknikleri kullanılarak çok sayıda yordayıcıları içeren daha karmaşık modellerin test edimesine odaklanılmaktadır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D AND ( Undergraduate level PSY 202 Minimum Grade of D OR Undergraduate level PSY 303 Minimum Grade of D )
Corequisite : PSY 304L