POLS 473 Siyasal Kuram II
Bu ders güncel siyaset felsefesinin ele aldığı bazı temel konuları inceler. Demokrasi, özgürlük, adalet, eşitlik, toplumsal refah, toplumsal kimlik gibi kavramların içerikleri, değerleri ve ne tür siyasal kurumlar sayesinde gerçeklik kazanacakları bu dersin ele alacağı konular arasındadır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D OR Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -