Haberler


Demokrasi Teorisi

LISTEN
POLS 455 Demokrasi Teorisi
Bu ders öğrencinin bugünkü anlamıyla demokrasi kavramı hakkında bir fikir sahibi olması ve aynı zamanda Batı Uygarlığı tarihinde bu konunun nasıl anlaşıldığını, değerlendirildiğini ve eleştirildiğini öğrenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Öğrenciye konuyla ilgili genellikle birbiriyle çelişen tanımlamaları tanıtmanın yanında ders, gelişmekte olan demokrasi teorileri ve yönetimsel demokrasi, temsiliyet, devlet ve bireysel özgürlükler gibi konuları da içerecektir. Bu çerçevede, Demokrasi'nin çoğulculuk ve sivil toplumla ilişkisi konusuna özel önem verilecektir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D OR Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -