POLS 446 Latin Amerika Siyasal Hayatı
Bu ders kuramsal ve ampirik perspektifler doğrultusunda Latin Amerika siyasal hayatını tartışacaktır. Öncelikle, Latin Amerika'nın kısa bir tarihçesi, belli başlı kuramsal perspektiflerden yola çıkarak çalışılacak; 20. yüzyılın ikinci yarısı ve günümüz bağlamına yoğunlaşılacaktır. Daha sonra, ders siyasi, toplumsal ve iktisadi kurumlara odaklanarak Latin Amerika'nın siyasi gelişmesini ele alacak, bu bağlamda da bölge içindeki ortaklıklara olduğu kadar ayrışma ve farklılaşmaya da değinecektir. Ders, Latin Amerika'da demokratik rejimlerin gelişmesi, askeri darbeler, demokratik dönüşümler ve sivil toplum siyasetini kurumsalcı bir perspektiften inceleyecek, ''üçüncü demokratikleşme dalgası'' diye adlandırılan süreci tartışacaktır. Son olarak, bu ders Latin Amerika'da sürmekte olan bölgeselleşme süreci ve bu sürecin siyaseti üzerinde duracak, hem Latin Amerika içinde hem de Latin Amerika ile diğer bölgeler arasındaki bölgeselleşme süreçlerini inceleyecektir. Bu son bölümde ''Latin Amerika'nın entegrasyon'' idealinin arkasındaki siyasi ve ideolojik etmenler tartışılacaktır. Dersin amacı öğrencileri Latin Amerika siyasal hayatı çalışmalarındaki kuramsal tartışmalar ve ampirik konularla tanıştırmaktır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D AND Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -