POLS 410 Amerikan Siyasi Hayatı ve Yönetim
Bu ders Amerikan demokrasisi ve yönetim biçiminin tarihi gelişimi ilgilenen "senior" veya "junior" öğrencilerine tavsiye edilir. Amerika siyasi kurumlarını analizi ile birlikte ders Amerikan siyasi hayatına şekil veren kültürel, tarihi, sosyal, ve ekonomik unsurlar üzerinde duracaktır. Bu ders almak isteyen öğrencilerin uluslararası ilişkiler ve/veya karşılaştırmalı siyaset ve siyasi kurumlar derslerini almış olmaları arzu edilmektedir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level POLS 250 Minimum Grade of D AND Undergraduate level IR 201 Minimum Grade of D AND ( Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D OR Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D )
Corequisite : -